Pridobivanje EU sredstev in drugo poslovno svetovanje

...

Svetujemo na področjih:

1. pridobivanje evropskih in drugih sredstev:
- izbira ustreznih informacij in ustreznega razpisa
- idejna zasnova projekta
- iskanje ustreznih partnerjev
- prijava vsebinskega in finančnega dela projekta
- koordinacija in vodenje projekta delno ali v celoti
- priprava vmesnih in končnih vsebinskih in finančnih poročil

2. ustanovitev podjetja v tujini

3. pridobivanje ustreznih informacij in urejanje dokumentov za študij, izobraževanje, strokovno prakso ali delo v tujini

4. pridobivanje ustreznih informacij in urejanje dokumentov za tujce za študij, izobraževanje, strokovno prakso ali delo v Sloveniji

Pokrivamo različna področja:
- kultura, izobraževanje, podjetništvo...
- privatne in javne institucije
- profitno ali neprofitno usmerjene

Strokovnost podjetja in njegovih storitev krepimo s stalnim vseživljenjskim izobraževanjem na različnih strokovnih in osebnostnih področjih. Podjetje se z lahkoto prilagaja različnim starostnim profilom strank.


Lastni EU projekti

...

Dva lastna izvedena ESS projekta, skupaj z UP PEF Koper (leto 2014):
- Razvoj inovativnih pristopov k zgodnjemu učenju tujega jezika (pdf, 0.5 MB)
- Skozi gibanje do tujega jezika (pdf, 0.5 MB)

V sedmih mesecih trajanja projektov smo izvedli cca 130 mentorskih ur za 10 študentov z UP PEF in UP Famnit Koper, ter skupne pripravljene vsebine implementirali na desetih brezplačnih delavnicah, med 140 otrok, širom Obale. Delavnice smo izvedli v soorganizaciji s številnimi institucijami na Obali, v vseh treh obalnih občinah med njimi: Vrtec Lucija, ŠIMC EPI Center Piran, OŠ Sečovlje, Knjižnica Lucija, OŠ Vojke Šmuc Izola in OŠ Korte, OŠ Škofije, ŠOUP Koper in PRIMSS Izola.

Izveden lastni EU VŽU projekt, Grundtvig partnerstvo "Spretnosti in znanja za odgovorno usposobljene starše".
Projekt je pričel leta 2013 in je trajal dve leti, v njem so potekale izmenjave obstoječih izobraževalnih programov, ter izkušenj, na področju usposabljanja mehkih veščin (Soft Skills) in izobraževanja staršev, s poudarkom na vodenju, coachingu, čustveni inteligenci, Step-by-Step in Parenting-by-Connection programu, ter trajnostnem starševstvu.  Ostali partnerji na projektu so bili z Madžarske, Poljske, Francije, Italije, Češke in Velike Britanije, in izhajajo iz neprofitnega, ter profitnega sektorja. Delujejo bodisi na področju izobraževanja staršev, ali podpirajo družine na splošno, tudi z zagotavljanjem izobraževalnih dejavnosti za družine, ali na področju raznih splošnih usposabljanj – mehkih veščin. Na projektu so partnerji preučili različne okvire, v katerih je ponujeno in izvajano usposabljanje staršev, s ciljem, da se obstoječa orodja in metodologije lahko uporabijo za potrebe izobraževanja staršev, in ostalih, ki delajo z otroci (vzgojitelji, učitelji) in, ki so bili s strani nekaterih partnerskih organizacij vključeni v projekt.

Projekt je omogočal vzajemni prenos znanja in metodologije med neprofitnih in profitnim področjem, hkrati pa obravnaval vprašanje, katere strategije je mogoče razviti, da bi bila dejavnost izobraževanja staršev tudi finančno vzdržna in širše dostopna. Partnerji so imeli na projektu mednarodna srečanja, kjer so svojim zaposlenim in ostalim se učečim ponudili razna usposabljanja, izvedli so tudi številne web seminarje in druge oblike usposabljanj.

V našem delu projekta smo izvedli lastna usposabljanja, usposabljali pa smo tudi naš učiteljski kader (Madžarska, april 2015), ki poučuje na angleških igrivih uricah, učiteljico z OŠ Vojke Šmuc v Izoli (Februar 2014, Češka in oktober 2014, Italija) in svetovalno delavko, z OŠ Dušana Bordona v Kopru (oktober 2014, Lago di Garda, Italija).

Izvedli smo prvi projektni sestanek v Portorožu (oktober 2013), srečanje in delavnico v Ljubljani (april 2014), za češkega partnerja smo izvedli delavnico na temo Zavedanje odnosov (september 2014) ter junija 2015, brezplačen seminar za širšo javnost, na temo »Spretnosti in znanja za dobre medsebojne odnose«, ki se ga je udeležilo veliko učiteljev, staršev in drugih zainteresiranih, ter v njem gostili partnersko organizacijo z Madžarske, in ga izvedli v soorganizaciji s ŠOUP Koper in PRIMSS Izola.

Izvedli smo 7 lastnih mobilnosti (dve v CZ, ostalo v HU, IT, FR, UK in PL). Širši publiki smo omogočili tudi udeležbo na številnih brezplačnih web seminarjih.


Reference

...

Imamo bogate strokovne izkušnje in reference na področju prijav in vodenja projektov na naslednjih programih EU in drugih razpisih:

- Program Kultura
- Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem
- Norveški finančni mehanizem - Sklad za nevladne in neprofitne organizacije v Sloveniji
- IPA – Slovenija – Hrvaška
- Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Erasmus IP – Intensive Programmes (Summer Schools), Comenius, Study Visits (CEDEFOP), Leonardo da Vinci, Grundtvig,...
- ECF – European Culture Foundation
- STEP Beyond Mobility
- Standardni projekti Slovenija – Italija
- Slovenski podjetniški sklad
- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
- program CEEPUS
- Phare CBC - Slovenija – Italija
- programi Tempus
- usposabljanja in izobraževanje zaposlenih
- Razpis "Absolvent Aktiviraj in zaposli se"
- regijski in občinski razpisi
- za domače in tuje stranke
- centraliziranih in decentraliziranih razpisih.

Izkušnje s prijavami, koordinacijo in administrativnim vsebinskim in finančnim vodenjem ter s poročanjem o projektih imamo od leta 1998. S področjem visokošolskega izobraževanja, kulture, podjetništva ter organizacijo programov po meri stranke se ukvarjamo od leta 1996. (Zaradi zaupnosti imen strank tukaj ne navajamo.)

Največ pove podatek, da je uspešnost naših prijav na razpise 78 %, kar je v slovenskem merilu zelo visoka uspešnost.Kontaktni podatki

...

Euro Nobile, Nevija Božič s.p.
Sečovlje 77
6333 Sečovlje
Slovenija

T: +386 (0)40 608 342
E: info@euronobile.si
W: www.euronobile.si
S: nevija.bozic
FB: www.facebook.com/euro.nobile
L: Nevija Božič

Preberi več...